Seyfettin Shekerov - Sefo  
 
 

Sculptures by Seyfettin Shekerov - Sefo